ADHD-MEDICATIE                ANTIDEPRESSIVA               ANTIPSYCHOTICA              WAT U KUNT DOEN              AANVERWANTE LINKS

 

2002, Het controleren van de diagnoses en de behandeling van hyperactieve kinderen in Europa

De Raad beveelt haar lidstaten aan om onderzoek te coördineren en te bevorderen naar de beheersing, de oorzaken, diagnoses en behandeling (met name alternatieve behandelingen als diëten) van deze stoornissen en specifiek naar de lange termijn effecten van de stimulerende middelen die voorgeschreven worden bij de behandeling ervan, net als naar de mogelijke sociale, onderwijskundige en culturele factoren die een rol spelen. 

(KLIK voor de volledige aanbeveling van de raad van Europa) 

 

 

 

PSYCHIATERS TE KOOP.                                                        ISBN 978-90-8575-013-0

"Psychiaters te koop" van prof. dr Walter Vandereycke, hoogleraar psychiatrie te Leuven en drs. Ron van Deth, psycholoog, onder andere werkzaam bij het Europees Instituut voor Educatie.

De achterzijde van het boek vermeld o.a.:

Alledaagse problemen zijn medische aangelegenheden geworden; geen lusteloosheid en pessimisme maar een depressie, geen druktemaker maar een ADHD-kind, geen verlegenheid maar een sociale fobie. Voor elk van deze moderne "ziekten" is er wel een pilletje aanbevolen. Niet erover praten, maar gewoon slikken is de boodschap...

...Met grondige documentatie en soms schokkende voorbeelden belichten deze heren de verschillende manieren waarop de farmabedrijven de psychiatrie in hun greep houden. Onder het mom van "objectieve" wetenschap, nascholing of voorlichting, weet de industrie haar producten aan de man te brengen. Patiënten krijgen steeds meer pillen voorgeschreven, niet omdat deze de beste oplossing zijn, maar omdat bedrijven er veel marketinggeld aan hebben besteed.

Weerwerk tegen deze verontrustende ontwikkeling zou vooral van de artsen zelf moeten komen. Maar de meeste psychiaters en zelfs universitaire instituten zwijgen, omdat ze met cadeaus en sponsoring tot stille handlangers van de farmabedrijven zijn verworden... 

 

ADVIES AAN OUDERS                                         
Op de pagina's ADHD-medicatie, Antidepressiva en Antipsychotica, treft u boven het tekstblok met de titel waarschuwingen en onderzoek ook een klik naar een printversie met voetnoten aan. Als u hier op klikt, krijgt u een printbare versie in een worddocument.

Deze printversie zou u in onderhandeling met scholen, mentoren, docenten en ja, zelfs artsen mee kunnen nemen als onderbouwing van uw bezwaren. Deze gegevens zijn lang niet bij iedereen bekent en soms helpen ze iemand om de zaak eens wat kritischer te bekijken. 

 

DE ZIEKTEMAKERS.                                                                       ISBN 90-284-2021-5
Dit vertaalde werk van de Duitse wetenschapsjournalist voor "Der Spiegel", Jörg Blech met een nawoord van Ivan Wolffers, omschrijft het volgende: 

"Laat u geen ziekte aanpraten - u bent gezonder dan u denkt!"

"Wie denkt dat hij gezond is, is niet grondig genoeg onderzocht. Dit lijkt wel het credo van de medische industrie. Bij iedereen is wel iets te vinden dat behandeld moet worden. En als er geen kwaaltje ontdekt wordt, is een nieuwe ziekte algauw uitgevonden... "...Zelfs voor jengelende kinderen is een diagnose en een pil uitgevonden. Waar ligt de grens tussen noodzakelijke behandeling en schaamteloze inhaligheid...".

De achterzijde van het boek vermeld o.a.:

"We zijn gezonder dan ooit, maar we voelen ons steeds zieker...", " ...gewone eigenschappen (verlegenheid, druk zijn) zijn nieuwe volksziekten die medicamenteus behandeld kunnen worden. De farmaceutische industrie vaart er wel bij. De ziektemakers is goed onderbouwd, geestig, maar na het lezen voelde ik me toch niet helemaal lekker..." 

Frits R. Rosendaal, Hoogleraar Klinische Epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

 

ARTIKEL OVER DE DSM IN HET FINANCIEELE DAGBLAD VAN 31-03-2008

   
PSYCHISCHE AANDOENING VOOR IEDEREEN, HET PAROOL, 31-03-2008
   

Delen uit de toespraak van Dr. Thomas Szasz, emeritus hoogleraar in de psychiatrie, tijdens het 35ste lustrum van CCHR en de uitreiking van de Internationale Mensen rechten Awards  in L.A., 28-02- 2004.

KLIK hier voor de printversie van de Nederlandse vertaling van de complete toespraak. In deze print staat de tekst van het filmpje grijs gearceerd. 

 

EMERITUS HOOGLERAAR IN DE  PSYCHIATRIE SZASZ OVER ADHD DIAGNOSES
 

 

 

 

 

              

WAARSCHUWING

Naast psychiatrische effecten, kunnen psychiatrische middelen ook een groot aantal lichamelijke bijwerkingen veroorzaken.

Lees altijd de bijsluiters van psychiatrische medicatie. Zij worden vaak aangepast zonder er enige publieke ruchtbaarheid aan te geven. Het lezen van de bijsluiters kan uw kind redden.

 

 

 

 

 

- De kunst van artsen is dat ze de patiënt net zo lang amuseren tot de natuur hem geneest. -

Voltaire

 

 

 

VIER BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

Als uw kind nog nooit een psychiatrisch medicijn heeft gehad, en wel vreemd gedrag vertoont probeer dan eerst eens de volgende vier stappen.  

 

1. Laat een volledig en grondig lichamelijk onderzoek doen

Laat een volledig en grondig lichamelijk onderzoek doen en ik bedoel volledig. Bloedonderzoek, eventuele voedselallergieën, alles. Ga na of er iets lichamelijk mis is dat gecorrigeerd kan worden en dat de oorzaak zou kunnen zijn van de lichamelijke, emotionele of mentale moeilijkheden. En natuurlijk, als er bij uw kind een gezondheidsprobleem wordt ontdekt, zult u dit moeten aanpakken. Als de arts u te snel bewustzijnsveranderende medicijnen aanbiedt als deel van de aanpak, zoek dan een andere arts.  

 

2. Kijk nauwkeurig naar het eetpatroon van uw kind

Een mens is wat hij eet. Als het dagelijkse voedsel bijvoorbeeld veel suiker bevat, zou u zich ervan bewust moeten zijn dat suiker een groot effect heeft op emoties en mentale toestand. Een plotselinge “dosis” geraffineerde suiker, zoals gebruikt in frisdranken en toetjes, kan  een “kunstmatige” energiekick geven… waardoor een kind een uur of zo later plotseling in elkaar klapt en en zich moe en leeggezogen voelt..

Het constant nemen van suiker (twee of drie keer per dag is te veel) kan de bijnieren uitputten en deze zijn hard nodig om energie te leveren. Dit kan leiden tot een soort chronische uitputting. En dat alles van suiker. Begin met het verwijderen van suiker uit het dagelijkse voedsel en doe dit grondig voordat medicatie ook maar overwogen wordt!

Cafeïne is nog zo’n “slechterik” in dit verhaal. Cafeïne, dat voorkomt in koffie, thee, de meeste frisdranken en chocolade, is een stimulerend middel. Net als suiker geeft het een tijdelijk piekgevoel, om het kind vervolgens in de steek te laten als  het lichaam onder grote stress wordt geplaatst. Het alleen weglaten van cafeïne en suiker uit het dagelijkse voedsel zal (na een week) zorgen dat het kind zich veel beter voelt en meer in controle over de eigen energie en gedachten krijgt. (Sommige mensen ervaren hoofdpijn als ontwenningsverschijnsel wanneer ze stoppen met cafeïne. Dit gaat meestal in een paar dagen over, maar kan heftig zijn. Als u eraan twijfelde dat cafeïne als drug kan werken, denk dan nog eens na.)

Voedselallergieën kunnen grote schade aanbrengen aan het lichaam en een sterk negatief effect hebben op emoties. Het lichaam kan allergisch zijn voor vrijwel alle soorten voedsel! Maïs, melkproducten, diverse soorten fruit of groente, schaaldieren, diverse kruiden. Het samenwerken met een voedingsdeskundige, iemand die werkelijk gespecialiseerd is in de effecten van voedsel op het lichaam, kan u helpen om een voedselpatroon samen te stellen waar uw kind baat bij heeft en wat veel van de symptomen oplost waarvoor vaak medicijnen worden voorgeschreven. 

 

3. Zorg dat uw kind voldoende beweegt

Het menselijk lichaam is bedoeld om in beweging te zijn. Het is in feite gemaakt en ontworpen voor beweging. Als uw kind over het algemeen een lichamelijk inactief leven leidt van school, computer, en zappend hangen voor de televisie, krijgt het lichaam niet wat het qua beweging nodig heeft. Hierdoor kunnen diverse gifstoffen zich in de spieren en in het gehele lichaam ophopen. Deze afvalstoffen kunnen grote schade aanrichten aan het lichaam in het algemeen en kunnen ook diverse soorten depressie veroorzaken.

 

4. Zorg dat uw kind voldoende slaapt

Het lichaam heeft slaap nodig. De benodigde hoeveelheid slaap verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben acht, of zelfs tien uur nodig, om zich goed te voelen. Anderen lijken met minder toe te kunnen. Maar ononderbroken en rustgevende slaap, genoeg om werkelijk effectief te zijn en om helder de dag door te komen, is een noodzaak. Doe wat er maar nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Vroeger naar bed. Warme melk, of thee. Oordopjes. Doe alles wat mogelijk is om uw kind  ’s nachts rust te geven!

Geef het kind geen medicijnen om de slaap te bevorderen. Deze zijn bijna allemaal verslavend en het zijn gifstoffen. Geef ze een goed boek. Hoe u het ook voor elkaar krijgt, zorg dat uw kinderen iedere nacht voldoende slapen.

 

De kans is groot dat u door met alleen deze vier dingen te beginnen: een volledig lichamelijk onderzoek, veranderingen in de eetgewoontes, voldoende slaap en extra beweging, de (geestelijke) gezondheid van uw kind enorm zult verbeteren.

Dit lijkt voor u misschien een voorspelbaar en zelfs banaal advies. Het zij zo. Doet u werkelijk al deze dingen? Heeft u ooit zelfs maar een maand lang gezorgd dat uw kind een echt gezond voedingspatroon had en voldoende bewoog om te zien welke effecten dit nu werkelijk op het welzijn zou hebben?

Zo niet, dan zou u dat zeker moeten doen voordat u zelfs maar overweegt om uw kind medicijnen te geven om het probleem aan te pakken! Bedenk alstublieft dat alle bewustzijnsveranderende medicijnen drugs zijn. Ze zijn onnatuurlijk voor het lichaam, het zijn gifstoffen. Ze voegen niets toe aan de gezondheid of het welzijn van uw kind. Ze vallen het lichaam aan en brengen het schade toe.

ADVIES AAN OUDERS                                          ZONDER TESTEN GEEN DIAGNOSE  

Ouders van minderjarige kinderen behoren om toestemming gevraagd te worden, als op school onderzoek wordt gedaan naar de geestelijke gezondheid of als er psychologische testen worden afgenomen.

U heeft het recht om dit te weigeren.

Als uw kind getest is door een psycholoog die aangesloten is bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), heeft u als ouders het recht om als eerste het rapport te lezen en eventueel  te laten vernietigen als er iets in staat waar u het niet mee eens bent. 

MEDISCH & MAATSCHAPPELIJK                         Gids voor arbo artsen 2008 / 2009

ZOEK ONDERWIJSKUNDIGE OPLOSSINGEN BIJ LEERPROBLEMEN
Onderzoeken tonen ook aan dat één op één begeleiding (tutoring) leidt tot verbetering van schoolresultaten. (zoals te lezen in "Preventing crime, What Works, What doesnt, L.W. Sherman, D. Gottfredson) 

Als uw kind niet leert of achter is op school, hoogbegaafd is, of simpelweg geen lol heeft in z’n lessen of zich ogenschijnlijk niet kan concentreren, zoek dan een capabele bijlesleraar die goede resultaten behaalt. 

Laat de leraar op school weten dat je wilt dat het kind zijn woorden volledig begrijpt en hiervoor gebruik maakt van een simpel woordenboek.

RIJST EN PEER HELPEN BIJ ADHD                 DE VOLKSKRANT, maandag 4 januari 2003. 

Een aangepast dieet leidt bij ADHD kinderen tot minder klachten, dat stellen onderzoekster drs.Lidy Pelsser, oprichtster van een ADHD onderzoekscentrum in Eindhoven en kinderpsychiater prof. dr. Jan Buitelaar (destijds werkzaam in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht) in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 28 december 2002.  Volgens dit artikel bleek bij zestig procent van de onderzochte kinderen de gedragsproblemen te zijn verminderd.

Het feit dat de Nijmeegse hoogleraar aan dit onderzoek verbonden is, is opvallend, omdat hij ook (naar eigen zeggen), als betaald deskundige voor meerdere farmaceutische fabrikanten in adviesraden zit of heeft gezeten. Ondermeer voor het ADHD-middel Concerta (methylfenidaat) van Janssen-Cilag en voor het antipsychoticum Risperdal (Risperidon) van dezelfde fabrikant. Daarnaast trad en treedt hij op voor diverse andere fabrikanten.

 
Het filmpje (rechts) is een klein stukje uit de documentaire "The drugging of our children", van Gary Null,  uit 2005 

Hierin komt o.a. een slachtoffer van de Columbine schoolschietpartij aan het woord en een  stukje van het interview dat Michael  Moore gaf over de bekende gevaarlijke bijwerkingen van de medicatie die nog te vaak voor het grote publiek verzwegen wordt. 

Als u interesse heeft in de hele film, KLIK dan hier

 

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING

Stop nooit met het gebruiken van psychiatrische  drugs zonder het advies en de begeleiding van een goede, niet psychiatrische arts.

Het in één keer stoppen met psychiatrische middelen kan levensbedreigend zijn.

 

INTERESSANTE BERICHTEN UIT DE MEDIA 

 

  VERZAMELDE MEDIA BERICHTEN 
  Als een service aan de lezers van deze site zijn alle artikelen over de pseudo wetenschappelijkheid, de onzinnige, onbewijsbare diagnoses en de gevaren van de psychiatrische "medicatie", als aparte artikelen op deze site opgenomen. U hoeft slechts op de titel van het betreffende artikel te klikken.

V M B    Aanklacht tegen het Pieter Baan Centrum  

V M B    Antidepressiva hebben weinig nut  

V M B    De depressie epidemie, Trudy Dehue in de PSY

V M B    Één patiënt opofferen voor het welzijn van anderen

V M B    Eerste kamer akkoord met wijziging wet BOPZ

V M B    Geweld door pillen

V M B    Kwart hoogleraren wordt gesponsord

V M B    Met Ritalin eerder aan de drugs

V M B    Nep werkt echt, met placebo minder pijn

V M B    Ontsporing psychiatrie dreigt

V M B    Postbode wordt gerechtspsychiater

V M B    Psychische aandoeningen voor iedereen

V M B    Tien jaar Ritalin geen reden voor een feestje

V M B    Verklaringen psychiaters in rechtszaal geweigerd

V M B    Voedzaam en vreedzaam

V M B    Weg met Prozac

V M B    Zwarte bladzijde medicijnrevolutie