ADHD-MEDICATIE                ANTIDEPRESSIVA               ANTIPSYCHOTICA              WAT U KUNT DOEN              AANVERWANTE LINKS

 

Omdat antipsychotica niet goedgekeurd zijn voor gebruik bij kinderen zou deze pagina niet toegevoegd moeten zijn.

Helaas is het zo dat het gebruik van o.a. Ritalin en Concerta, net als het gebruik van soft drugs, kan leiden tot psychotisch gedrag en dat  sommige artsen en psychiaters dan toch overgaan tot het voorschrijven van deze middelen aan kinderen.

Antipsychotica vergroten de kans op suikerziekte en extreem overgewicht waardoor de kans op  hartkwalen toeneemt.

 

WAARSCHUWING

Naast psychiatrische effecten, kunnen psychiatrische middelen ook een groot aantal lichamelijke bijwerkingen veroorzaken.

Lees altijd de bijsluiters van psychiatrische medicatie. Zij worden vaak aangepast zonder er enige publieke ruchtbaarheid aan te geven. Het lezen van de bijsluiters kan uw kind redden.

WAARSCHUWINGEN EN ONDERZOEK             KLIK voor printversie met voetnoten
 

 

De werkende stof van  ADHD medicatie zoals Ritalin en Concerta, is een cocaÔne-achtige stof die de gebruiker psychotisch maakt. Het is dus een psychose opwekkend middel. Dit heeft in veel gevallen tot gevolg dat deze kinderen met antipsychotica behandeld moeten worden of dat ze zelfs moeten worden opgenomen in een psychiatrische inrichting. 

Middelen zoals: Ritalin, Concerta, Strattera, XTC, CocaÔne, Cannabis,  Prozac en alle nieuwe antidepressiva, verwoesten dosis na dosis het zenuwstelsel op eenzelfde scheikundige en fysiologische manier. Vandaar dat na langdurig gebruik van deze middelen het gedrag steeds met antipsychotica gecorrigeerd moet worden.

De kapotgemaakte neuronen veroorzaken immers een controleverlies op dat gedrag en een veranderde waarneming van de realiteit van de patiŽnt. Dit vormt dan weer voor de medische industrie een therapeutische aanwijzing die het toedienen van antipsychotica rechtvaardigt. Maar deze behandelingen maakt de patiŽnt slechts gestoorder, richten een enorme lichamelijke schade aan en hebben soms de dood tot gevolg.

Vroeg u zich ooit af waarom het woord 'bipolair' (twee tegengestelde polen zoals manisch depressief) de laatste tijd zoveel gehoord wordt? Bipolair is de huidige medische kaskraker waarbij men patiŽnten chemisch laat balanceren op dure stimulerende middelen en de nog duurdere antipsychotica.

In Nederland slikken tienduizenden kinderen het atypische antipsychoticum, Risperdal. Vaak gebruikten deze kinderen daarvoor  Ritalin of  Concerta. De fabrikant  van Concerta (Johnson & Johnson), produceert tevens de Risperdal.

Dit terwijl antipsychotica oorspronkelijk niet goedgekeurd waren voor gebruik bij kinderen.

Met dank aan Fernand Haesbrouck, auteur van: "ADHD medicatie: medische megablunder".

 
 

WAARSCHUWING

Stop nooit met het gebruiken van psychiatrische  drugs zonder het advies en de begeleiding van een goede, niet psychiatrische arts.

Het in ťťn keer stoppen met psychiatrische middelen kan levensbedreigend zijn.

 

NIEUWSFLITSEN UIT DE MEDIA EN RECENT ONDERZOEK